20130329
KOYUNERİ Köyümüz HAKKINDA TEMEL BİLGİLER:Tarihçe
Köyümüzün tariçesi hakkında birkaç tez vardır. Şöyleki;
a)      Köy halkının, Osmanlı kayıtlarına göre, Aydın yöresinden göç ettiği, Yörük Han tayfasından olduğu ve 7 oba olarak geldiği sanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı'na en çok asker gönderen yerlerden biridir.(Vikipedi)


b)      Koyuneri Köyü’nün kuruluş tarihinin 300 yıl öncesine dayandığı
       bilinmektedir. Koyun yetiştiriciliği ile uğraşan göçebe Yörükler bugün
       Koyuneri Köyü’nün bulunduğu bölgeye gelerek buraya yerleşirler. Aynı
       tarihlerde yakın bölgede yaşayan Devrent, Güvena ve Taşlık obaları zamanın
       Bursa valisi Ahmet Refik Bey tarafından birleştirilir ve Koyuneğreyi adını alır
       ve zamanla Koyuneri’ne dönüşür.(B.Ü.Tarih Bölümü öğrencisi , Nihal YILMAZ  DEMİRASLANın         yüksek lisans tezi)

Kültür
Köyün lehçesi ege lehçesidir. Son yıllarda dışa açılma ve teknolojik aletlerin yaygınlaşması ile bazı kelimeler unutulmaya yüz tutmuş olsa da hala daha şive özelliklerini korumaktadır. Köy de en fazla yapılıp yenilen yemekler başta tarhana çorbası olmak üzere bakliyat ve unlu gıdalardan yapılan yemeklerdir. Saraylı adıyla anılan ve genelde özel günlerde yapılan tatlısı mevcuttur.Coğrafya ve İklim 
Köy, Balıkesir iline 73, Balya ilçesine 23 km mesafededir.
Köy Manyas gölüne dökülen Kocadere havzasında yer alır. Hafif eğimli arazilerin geniş yer tuttuğu bir topografyaya sahiptir. Karadeniz ve Akdeniz iklimlerin karışımı olan Marmara iklimidir. Bitki örtüsü kuru ve nemli ormanlar ile çalılıklardan oluşur. Meşe, gürgen, akçaağaç ve Maki türleri görülür. .
1979 li yıllardan itibaren Linyit madenlerinin kapatılması Özelikle İzmir başta olmak üzere hızlı bir şekilde göç vermiştir.
Bununla birlikte Balıkesir ve az da olsa başka illere de göç olmuştur.
Konumu
Köyün yolu asfalt olup Gönen, Balya ve Balıkesir'e bağlantısı vardır.Balıkesir'e 73 km. Balya ilçe merkezine 23 km.uzaklıktadır.  Gönen’e ise 27 km. mesafededir.
Doğusunda Ilıcakpınar, kuzeyinde Sebepli,Çatak, Kocapınar, batısında Orhanlar, güneyinde Danişment Köyü vardır.

Ekonomİ 
Köy çevresinde Linyit kömürü işletmeleri bulunmaktadır. Kuru tarım, hayvancılık başlıca geçim kaynakları olup linyit işletmelerinde çalışanlar da vardır. Tarımda daha çok buğday, arpa, yulaf ve mısır ekilir. Köyde daha çok Büyükbaş olmak üzere küçükbaş hayvancılık da yaygındır.
Köyde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 1766 hektar arazisi vardır. Bu arazinin yaklaşık 470 hektarında tarım yapılmaktadır. Bu da Balya’nın köyleri içinde en çok tarıma elverişli arazinin köyümüzde olduğunun kanıtıdır. Ancak ne yazık ki gerek girdi maliyetlerinin yüksekliği gerekse yeterli talebin olmaması bir çok tarıma elverişli arazi, otlak olarak kaderine terk edilmiş atıl durumdadır.   Köyümüzde bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  ve bir de Tarımsal Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi mevcuttur.   Her iki kooperatif de üyelerinin sütlerini en iyi fiyata pazarlama ve üyeleri için en uygun koşullarla hayvan yemi vs. ihtiyaçlarını temin etme amacındadır.                                                                                               
Altyapı bilgileri
Köyün ilköğretim okulu (şu an İlkokul + ortaokul) vardır. İlköğretim okulu merkez ilköğretim okulu olup bölgede yer alan köylerdeki öğrencilerin taşındığı taşıma merkezidir. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyonu vardır. Sağlık evi bulunmaktadır. PTT acentesi vardır.

Anlık Mesajlaşma Panasu